Τα  Project μας

Ένα από τα μεγαλύτερα Projects της εταιρείας μας είναι η Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα.

Η Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα ή αλλιώς MAP, πρόκειται ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που επιτρέπει στην συσκευασία των τροφίμων να έχουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής χωρίς όμως να απαιτείται η προσθήκη χημικών συντηρητικών ή σταθεροποιητών, αλλά μόνο με την συνεχή αποθήκευση των προϊόντων σε χαμηλή θερμοκρασία 0-4ºC.

Τα αποτελέσματα της δεν αφορούν μόνο την διάρκεια ζωής και στην μη προσθήκη συντηρητικών, αλλά και την επιβράδυνση ανάπτυξης αερόβιων μικροοργανισμών και την ταχύτητα των οξειδωτικών αντιδράσεων. Επιπροσθέτως, βοηθάει στην διατήρηση της υγρασίας των τροφίμων καθώς και στην διατήρηση της φρεσκότητας, της γεύσης, της οσμής και του χρώματος.

Οι τέσσερις παράμετροι που ο συνδυασμός τους μπορεί να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι οι εξής :

  1. Η ποιότητα του υπό συσκευασίας προϊόντος : χρησιμοποιούνται μόνο τα ψάρια υψηλότερης ποιότητας.
  2. Η Θερμοκρασία : η ιδανικότερη θερμοκρασία είναι από 0 έως 40 C.Το σωστό μείγμα αεριών, που αποτελείται από ένα συνδυασμό αεριών του Διοξειδίου του Άνθρακα, Άζωτο και τέλος Οξυγόνο.
  3. Μηχανήματα-Υλικά συσκευασίας : η διαδικασία μορφοποίησης-γεμίσματος-σφραγίσματος γίνεται με θερμομορφοποίηση.